ETICKÝ KÓDEX

Tak máme tu oficiálne vydanie Etického kódexu a prihlášky k nám do OZ. Dokumenty sú k nahliadnutiu v obrázkovej forme a prikladáme aj link na stiahnutie prihlášky. Etický kódex v… Read more »