ETICKÝ KÓDEX

Tak máme tu oficiálne vydanie Etického kódexu a prihlášky k nám do OZ. Dokumenty sú k nahliadnutiu v obrázkovej forme a prikladáme aj link na stiahnutie prihlášky. Etický kódex v obrázkovej forme nie je úplný aby nebolo možné ho stiahnuť a prezentovať sa ako člen a držiteľ kódexu.
Etický kódex je viazaný na členstvo v OZ a členstvo je viazané Etickým kódexom.
Prihlášku si môžete stiahnuť a kontaktovať nás správou tu na FB.
Prihlášku budeme zasielať aj korešpondenciou každému, kto má vydanú koncesiu.