Legislatíva

Zákon upravujúci podmienky prevádzkovania taxislužby, je zákon 56/2012 Zb. z. 

 


Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems SpainSL