Legislatíva

Zákon upravujúci podmienky prevádzkovania taxislužby, je zákon 56/2012 Zb. z.