Protest 30.3.2017 od 14:30 pred Ministerstvom dopravy

Vážení kolegovia a kolegyne!

Ďalší zo série protestov, ktoré plánujeme sa uskutoční dňa 30.3.2017 od 14:30 pred Ministerstvom dopravy na Námestí Slobody v Bratislave. Cieľom tohto protestu, je poukázať na nutnosť systémového a legislatívneho riešenia situácie v oblasti taxislužieb a rovnako aj na nutnosť zasiahnuť voči nelegálnemu podnikaniu vodičov v taxislužbe!

 

Miesto a čas konania

Stretneme sa pred vchodom do Ministerstva dopravy na Námestí slobody 6. Začiatok máme ohlásený na 14:30 hod.

 

Pár slov k zhromaždeniu

Kolegovia a kolegyne. Toto protestné zhromaždenie sme naplánovali ako jednu z viacerých protestných akcií, ktorej cieľom je

AJ POD OKNAMI MINISTERSTVA DOPRAVY VYSLOVIŤ NESPOKOJNOSŤ S NEČINNOSŤOU ÚRADOV V RIEŠENÍ NEOPRÁVNENÉHO PODNIKANIA VODIČOV JAZDIACICH PRE APLIKÁCIE, KTORÉ SA SKRÝVAJÚ ZA POJEM ZDIELANÁ EKONOMIKA!

V prvom rade Vám chceme povedať, že sa jedná o nenásilný protest. Vyslovme svoj nesúhlas s nečinnosťou prosím inteligentným a slušným spôsobom, bez násilia. Nakoľko nie je povolená protestná jazda a ani blokovanie cesty vozidlami, žiadame Vás aby ste prišli PEŠO ! Rovnako Vás chceme poprosiť, že v prípade ak bude prítomná polícia, či už mestská alebo štátna, rešpektujte ich výzvy, aby neprišlo ku žiadnym konfliktom (to nie je našim cieľom). Verejná mienka o taxikároch, nie je zrovna najlepšia a preto musíme ukázať, že nie my sme tí čo porušujú zákon. Stretávame sa aj za účelom toho, že bude predstavený koncept riešenia situácie v oblasti taxislužieb v Bratislave. Budeme radi ak sa aj v budúcnosti pridáte medzi nás a spoločne dokážeme zmeniť úroveň našich služieb k lepšiemu.

Vopred ďakujeme za Vašu účasť!