O nás

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku.

Sme skupina taxikárov, ktorým nie je ľahostajná momentálna situácia deformovaného trhu v oblasti taxislužieb. Aktivity, ktoré v súčasnej dobe z našej strany prebiehajú, robíme  za účelom združenia čo najväčšieho počtu profesionálnych vodičov – taxikárov, či už živnostníkov, alebo zamestnancov.  Keď sa nám podarí zoskupiť dostatočné množstvo takýchto vodičov, budeme pokračovať v aktivitách a systémových krokoch, ktoré budú viesť k zlepšeniu podmienok taxikárov a k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti osobnej dopravy – taxislužby pre domácu aj zahraničnú klientelu. Združiť týchto ľudí chceme do občianskeho združenia, ktoré plánujeme v najbližšej dobe založiť.

Máme záujem združovať a spolupracovať s poctivými taxikármi, ktorí spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky na výkon tohto povolania a rovnako a zároveň

im záleží na skvalitnení služieb a celkovej verejnej mienky na taxikárov. Chceme zmazať verejnú mienku ľudí, že taxikári sú zlodeji a zároveň bojovať voči „čiernym ovciam“ v našich radoch. Uvedomujeme si nedostatky v našich radoch a preto chceme veci meniť k lepšiemu a chceme aby poctiví a slušní taxikári nemali neboli atakovaní nekalou kokurenciou. 

Nesmieme ale zabudnúť na nekalú konkurenciu, ktorá sa nám v poslednej dobe rozmohla a myslíme tým vodičov, ktorý neoprávnene poskytujú TAXISLUŽBU zakrývajúc svoju protiprávnu činnosť za termín „zdieľaná ekonomika“.

Pripravujeme komplexný návrh riešení problematiky taxislužieb (vodičov taxislužieb, taxi dispečingov, legislatívne návrhy na úrovni magistrátu Bratislavy a rovnako na celoslovenskej úrovni /NRSR/).

Veríme v spoločné vytvorenie jednoty všetkých slušných a poctivých taxikárov! SPRAVME TO TERAZ, SPRAVME TO SPOLU!

Ďakujeme, že budete sledovať naše stránky. O ďalších postupoch a pripravovaných aktivitách sa včas dozviete.