V Bratislave prebehla 2. januára 2018 kontrola vozidiel jazdiacich pod značkou UBER

Dňa 2.1.2017 sme ako OZKT vykonali štyri jazdy s vozidlami, ktoré sme si objednali prostredníctvom aplikácie UBER. Túto spoločnosť je nutné považovať za taxislužbu o tom nie je pochýb a potvrdzuje to aj rozhodnutie Súdneho dvora Eur´pskej únie zo dňa 20. decembra 2017. Následne po ukončení jazdy a zistení, že vozidlá nie sú označené v zmysle §30 Zákona o cestnej doprave, sme privolali hliadku Mestskej polície, ktorá v troch prípadoch vykonala kontrolu vozidla taxislužby a v jednom prípade iná hliadka MsP vykonala prijatie oznámenia, pričom kontrolu na taxislužbu nevykonala. Zdôvodnila to tým že sa jedná o pokyn nadriadeného. Argumentom príslušníka MsP bola skutočosť, že vozidlo nebolo označené strešným svietidlom a preto ho nemohol skontrolovať. Pri všetkých kontrolovaných vozidlách boli zistené závažné nedostatky ako napr. absencia koncesie, psychotestov, lekárskej prehliadky, preukazu vodiča taxislužby, taxametra a povinného označenia vozidla.

Za Občianske združenie koncesovaných taxikárov môžeme potvrdiť, že v podobných akciách budeme pokračovať a pripravujeme ich vo väčšom rozsahu.