Veci sa začali hýbať správnym smerom

Veci sa začali hýbať správnym smerom. Sme radi, že si vie niekto zrátať dva a dva a postaviť sa na správnu stranu, hoci to medzi určitou skupinou verejnosti nie je populárny krok. Treba sa zamyslieť aj nad dlhodobými dopadmi pôsobenia nelegálnych aplikácii na celkovú ekonomiku. Dnes to môže byť taxi, zajtra to môže byť iné odvetvie. Teraz vidíme, že naše aktivity neboli zbytočné, podarilo sa nám rozvíriť debatu. Kolegovia taxikári, vyzývame Vás na jednotu! Neprestávame s našimi aktivitami a ďalej bojujeme aj za Vaše práva.