Vízia, stratégia, hodnoty

Na čo je potrebná vízia

Vízia je dôležitým nástrojom vedenia každej firmy / organizácie pre dosiahnutie nových hodnôt a kultúry v podnikateľskej politike. Vízia vytyčuje nové strategické smerovanie ako celého podniku, tak aj jeho jednotlivých organizačných jednotiek. Vízia priťahuje a motivuje pracovníkov a partnerov !

Naša vízia

Našou víziou je „upratať“ trh so službami osobnej dopravy na území Bratislavy. Chceme aby bola kvalita služieb na vysokej úrovni za primeranú cenu. Je dôležité, aby zákazník vedel za čo platí a taxikár vedel akú kvalitu služieb musí zákazníkovi poskytnúť.

Chceme dosiahnuť stav, kedy sa zákazník nebude báť nastúpiť do taxíku a nebude mať strach z toho, že bude okradnutý, prípadne že sa povezie v polorozpadnutom vozidle s neprofesionálnym vodičom. Chceme aby zákazníci chápali rozdiel medzi nepoctivým taxikárom a poctivým taxikárom, pričom ich budú vedieť rýchlo rozoznať .

Chceme spokojných zákazníkov a spokojných taxikárov.

Stratégia

  1. Združiť a zjednotiť taxikárov, ktorí robia svoju prácu poctivo, poskytujú určitý štandard služieb a spĺňajú všetky legislatívne podmienky na výkon taxislužby
  2. Vytvoriť Etický kódex taxikára, ktorým sa budú taxikári riadiť .
  3. Vyvíjať tlak a aktivity voči kompetentným orgánom verejnej správy, aby začali konať proti nelegálnym taxikárom, ktorý sa skrývaju pod formulku „zdieľaná ekonomika“ a tým deformujú trh v oblasti osobnej dopravy.
  4. Šíriť osvetu pre verejnosť
  5. Vzdelávať vodičov – taxikárov