VYHLÁSENIE a reakcia na návrh zákona SAS o zrušení regulácii v taxislužbách

Vážené dámy a vážení páni.

Novovznikajúce Občianske združenie koncesovaných taxikárov týmto vydáva svoje stanovisko k návrhu zákona z dielne politickej strany Sloboda a solidarita o zrušení regulácii v taxislužbách.

Dňa 12.4.2017 členovia politickej strany Sloboda a solidarita usporiadali tlačovú konferenciu na pôde Národnej rady SR, kde prezentovali svoj návrh zákona na zrušenie regulácií v oblasti taxislužieb. Z ich vyjadrení vyplýva, že plánujú zrušiť reguláciu v rozsahu: požiadaviek na vek a spôsobilosť vozidla, zdravotné a psychologické vyšetrenia, povinnosť mať stanovište, atď. Jediný typ regulácie, ktorý plánujú ponechať bude povinnosť mať vo vozidle zabudované určené meradlo tzv. taxameter a informácie o cene jazdného v podobe cenníku. Podľa ich vyjadrení komunikovali s odbornou verejnosťou ohľadom týchto zmien.

Stanovisko vznikajúceho Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov je jednoznačné. S pripravovaným návrhom a úpravou legislatívy v tejto verzií

STRIKTNE NESÚHLASÍME!

Nakoľko zákonom č. 56/2012 Zb.z., ktorý bol schválený za vlády aj strany Sloboda a solidarita, bola regulácia a upravenie podmienok pre výkon podnikateľskej činnosti TAXISLUŽBA nastavené dobre a vyhovujúco. Návrh z dielne strany Sloboda a solidarita považujeme účelovo vytvorený pre konkrétnu zahraničnú spoločnosť Uber, ktorej vodiči v súčasnej dobe podnikajú nie na hrane zákona, ale za hranicou zákona.

Je nemysliteľné, aby bola slovenská legislatíva upravovaná po lobingu jednej nadnárodnej spoločnosti, na úkor samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí doteraz spĺňali a stále spĺňajú štátom stanovené podmienky. Treba pripomenúť, že tieto podmienky stanovila vláda, v ktorej jedna z koaličných strán bola práve strana Sloboda a solidarita. Nerozumieme teda náhlej zmene postoja členov tejto politickej strany. Môžeme v tom hľadať možno iné motívy.

Zákon 56/2012 Zb.z. považujeme za dobre nastavený. Je nutné uvedomiť si nutnosť regulácie tohto odvetvia, nakoľko ľudia vykonávajúci činnosť taxislužby, berú na seba zodpovednosť za zdravie a životy svojich zákazníkov. Pýtame sa akým spôsobom chce v prípade schválenia tohto návrhu štát chrániť zákazníkov, keď v prípade úrazov, prípadne smrti zavinených vodičmi, ktorí nie sú štátom nijako kontrolovaní a nepodliehajú žiadnej regulácii, resp. nespĺňajú ani elementárne požiadavky na bezpečnosť pre zákazníkov.

Nakoniec chceme vyhlásiť, že v blízkej dobe pripravíme otvorený list, ktorý budeme adresovať najvyšším ústavným činiteľom a rovnako aj predsedom všetkých parlamentných politických strán, aby predmetný návrh zákona NEPODPORILI, čo aj dôkladne zdôvodníme.

 

S úctou,

(vznikajúce) Občianske združenie koncesovaných taxikárov