Výzva pre všetkých taxikárov !!!

Čierny transparent

„Milí taxikári,
ako iste viete, situácia so zdieranou ekonomikou sa v Bratislave pomaly, ale isto vyhrocuje.
Ako organizátori podujatí pre Vás robíme čo najviac, stojí nás to čas, koniec koncova aj peniaze, ktoré sa aspoň z časti snažíme vyzbierať na dobrovolných príspevkoch. Bojujeme za
váš chlieb! Je smutné, že do protestov sa zapája mizivé percento taxikárov. Ale o tom bolo už dosť…
Včera (31.3.2017) sme sa traja kolegovia odviezli taxislužbou UBER, kde na konci jazdy sme požadovali doklad o zaplatení, alebo potvrdenku z taxametra. Nakoľko podla zákona 56/2012 je vodič vozidla taxisužby POVINNÝ vydať toto potvrdenie hneď po jazde a nám bolo
oznámené, že ho nedostaneme, ale nájdeme si ho na maily, sme začali byť trošku skeptickí. Po tejto informácii sme zavolali mestskú políciu, kde sme sa opäť naťahovali, že z akého dôvodu
nám nevydal potvrdenie o zaplatení z jediného možného počítadla trasy, aké naša vyhláška považuje za legálne, z taxametra. Títo mestskí policajti nevedeli spraviť nič, tak privolali hliadku,
ktorá je odborne vyškolená na kontrolu taxislužby.
Medzi tým prišla štátna polícia, ktorá vlastne tiež neporiešila nič, lebo nevedeli.
Samozrejme nebudem rozpisovať čo sa dialo medzi tým, ako došiel brat vodiča a začal sa nám tam vyhrážať trestnými ozámeniami, ako tvrdil že uber je legálna platforma, ktorá odvádza dane a všetko ostatné. Skrátka, my taxikári to poznáme tieto reči z diskusii na internete a aj od poslanca Sulíka, ktorý si UBER obhajuje. Ale to tiež nie je mojím cielom v
tomto liste…
Opäť sa dostávam k hlavnej veci. Dorazila hliadka mestskej polície, oprávnená
kontrolovať taxislužby! Vyjadrenie? – „Nemôžeme skontrolovať vozidlo, ktoré vykonáva
taxislužbu bez označenia transparentom.“ A SME DOMA! Aj na nátlak predsedu UTB Ondreja
Wenzla si mestskí policajti hovorili stále to iste, proste oni nemôžu!
Milí taxikári, týmto vás, ako kolega vyzývam, aby ste si všetci prekryli transparenty čiernou látkou, alebo jazdili bez transparentov až do odvolania a ukázali kontrolným orgánom,
že treba zmenu legislatívy na vykonanie kontroly vozidla taxislužby! Mesto sa vyjadrilo dňa 30.3.2017, že zvýši kontrolu vozidiel TAXI. Treba im ukázať, že nezvýši…
Bez transparentu ste len obyčajné osobné vozidlo, nie vozidlo taxislužby, z toho vyplýva, že nemôžete byť kontrolovaní ako taxi. Treba si však dať pozor na to, lebo s prekrytým
transparentom nesmiete stáť na stanovisku taxi, ale o box vedľa. Taktiež zabezpečte aby vám v noci transparent NESVIETIL!!! Aby nesvietil nadpis TAXI!
Všetci vieme, že máme papiere v poriadku a kontrol sa nebojíme, ale ide nám o princíp.
Keď chce mať mesto anarchiu, nech sa páči…
Váš kolega, Robo.“